בקרה ואבטחת איכות

  1. ראשי
  2. בקרה ואבטחת איכות

בקרה ואבטחת איכות

רוב החברות הממשלתיות המצויות בשוק, מחויבות ל מערכת ניהול האיכות על פי נוהל ISO 9001. בהתאם לנוהל זה, אנו נותנים שרותי אבטחת איכות ובקרת איכות.

אבטחת איכות

בקרה ו"פיקוח על" על עבודות הקבלן, המתכנן והמפקח.
תכנית אבטחת איכות נועדה להטמיע אבני דרך וכן נוהלי עבודה אשר יהוו בסיס לעבודות באתר, על מנת להכין תכנית עבודה, אנו נפגשים עם צוות התכנון והבקרה של הפרוייקט. במהלך עבודה זו אנו נדרשים להאיר ולבקר את התכנון, לבדוק את תכניות העבודה של המפקח, וזאת כדי שהעבודה תתבצע על הצד הטוב ביותר.

בקרת איכות

בתפקיד זה אנו נדרשים ללוות את הקבלן החל משלב המכרז, דרך הגשת ציודים, אישור ספקים, נוהלי עבודה, דפי תיוג ועד לשלב של מסירת תיק מתקן. כמו כן תפקידנו להוות שופר תקשורת בין הקבלן לבין אבטחת איכות שהינה נציגת המזמין.

פרויקטים

תפריט
נגישות