בקרת איכות על מערך התשתיות ברחבי השדה, החל משלב הקמת התשתיות מסלולי טיסה וחללי אנרגיה עתירי מערכות, עד להפעלת השדה ומסירת הפרויקט

תפריט
נגישות